Bezpieczeństwo

 • Audyty oraz wdrożenia systemów zarządzania usługami i bezpieczeństwem informacji w oparciu o grupę norm ISO 27000, ISO 20000.
 • Ocena ryzyka i przygotowywanie planów postępowania na projektach jak dla systemów zarządzania ( ISO 31000 ISO 27005 Management of Risk ).
 • Przygotowywanie i wdrażanie planów ciągłości oraz systemów zarządzania ciągłością działania ISO 22301
 • Przygotowywanie i wdrażaniem planów odtwarzania po katastrofie w oparciu o ISO 24762
 • Testy penetracyjne oraz audyty techniczne systemów informatycznych i sieci komputerowych.
 • Wdrożenia i doskonalenie systemów zarządzania ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
 • Szkolenia specjalistyczne w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, szkolenia audytorów wewnętrznych.

Softwarehouse

Zespół specjalizuje się w budowie i utrzymaniu serwisów WWW multisite w środowisku CMS Umbraco. designu, analityki i dostarczania oprogramowania.

 • Profesjonalny design UX
 • Analityka
 • R&D
 • Dostawa i utrzymanie serwisów WWW

Zarządzanie projektem

Podejmiemy się analizy i prowadzenia projektów, szczególnie cyberbezpieczeństwa

 • Zarządzanie złożonymi projektami.
 • Kompleksowa obsługa wydarzeń w zakresie cyberbepieczeństwa obejmująca wszystkie etapy projektu (security by design&default), testy i nadzór implementacji (proof of concept), monitoring, utrzymanie i zarządzania incydentem (security operations centre, network operations centre), proces bezpiecznego zamykania projektu (sanityzacja).