Bezpieczeństwo

 • Audyty oraz wdrożenia systemów zarządzania usługami i bezpieczeństwem informacji (ISO 27001, ISO 20000).
 • Ocena ryzyka i przygotowywanie planów postępowania
  ISO 31000 ISO 27005 Management of Risk ).
 • Przygotowywanie i wdrażanie planów ciągłości działania
  ISO 22301).
 • Przygotowywanie i wdrażaniem planów odtwarzania po katastrofie (ISO 24762).
 • Testy penetracyjne oraz audyty techniczne systemów informatycznych i sieci komputerowych.
 • Wdrożenia i doskonalenie systemów zarządzania ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
 • Szkolenia specjalistyczne w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, szkolenia audytorów wewnętrznych.

Softwarehouse

Projektowanie i budowa serwisów WWW multisite w CMS Umbraco

 • UX
 • Analityka
 • R&D
 • Utrzymanie

Zarządzanie projektem

Obsługa wydarzeń w zakresie cyberbepieczeństwa na każdym etapie projektu:

 • koncepcja bezpieczeństwa (security by design&default),
 • zarządzanie ryzykiem,
 • testy i nadzór implementacji (proof of concept),
 • utrzymanie,
 • monitoring i zarządzanie incydentem (security operations centre, network operations centre),
 • procesy bezpiecznego zamykania projektu (sanityzacja).