Międzynarodowa Targi Poznańskie

2002

Serwisy www.grupamtp.pl

Targi Lublin

2019

Serwisy www.targi.lublin.pl

Szczyt Bałkanów Zachodnich

2019

Cyberbezpieczeństwo

COP14

2008

Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds Zmian Klimatu COP14 - cyberbezpieczeństwo

COP18

2012

Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds Zmian Klimatu COP18 - cyberbezpieczeństwo

COP24

2018

Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds Zmian Klimatu COP24 - cyberbezpieczeństwo